Verwerkings-overeenkomst

Register van Verwerkingsactiviteiten

van M.H. Jenniskens D.O.-MRO, Osteopaat Nijmegen

Doel

Op 25 mei 2018 is de nieuwe Privacywetgeving in werking getreden. Onderdeel daarvan is de verordening (EU) 2016/679, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze verordening schrijft voor dat iedere organisatie waarin persoonsgegevens worden verwerkt een register van verwerkingen opstelt. Met onderhavige register wordt aan die verplichting voldaan.
Een osteopaat verwerkt persoonsgegevens van diens patiënten. Naast identificatiegegevens van de patiënt wordt een medisch dossier aangelegd. Het betreft aldus privacy gevoelige informatie.

Beveiliging

Om er zeker van te zijn dat deze gegevens zo veilig mogelijk verwerkt worden is gebruik gemaakt van de volgende beveiliging.
Crossuite, Steve de Jongh.
Buiten de genoemde systemen zal geen ander systeem gebruikt worden om gegevens te verwerken. Patiëntengegevens zullen niet op andere datatransmitters zoals laptops, usbsticks, harde schijf, geplaatst worden.

Ontvangers van data

Patiëntengegevens zullen enkel na afgegeven machtiging door de patiënt worden verstrekt aan derden. Het betreft dan derden waarvan de patiënt schriftelijk toestemming heeft gegeven om met de patiënt afgestemde gegevens aan te verstrekken. Dit kunnen artsen, andere zorgverleners, advocaten of andere juridische dienstverleners zijn.
In het dossier van de patiënt zal nauwkeurig worden bijgehouden welke gegevens op verzoek van de patiënt met derden zijn gedeeld.
Indien gegevens internationaal worden gedeeld, zal dit in principe door de patiënt zelf worden gedaan, nu daarvoor extra waarborgen gelden.

Categorieën van persoonsgegevens en bewaartermijnen

Alle medische gegevens en gegevens welke nodig zijn om de medische gegevens goed te bewaren kennen een wettelijke bewaartermijn van 15 jaren op grond van de wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (Wgbo). 

Osteopaat Nijmegen verwerkt de volgende gegevens van de patiënt:

 • Voornaam, achternaam
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • E-mailadres, telefoonnummer
 • BSN
 • Huisarts
 • Beroep, hobby’s, sport
 • Anamnese: klacht omschrijving sinds wanneer ervaart men klacht, provocerende factoren, reducerende factoren, bijkomende klachten, eerdere behandelingen
 • Medische historie, zoals ook voorgeschreven medicatie
 • Ondergane operaties, ziekten, familiaire aandoeningen
 • Ongevallen, gebuertenissen, verrichte onderzoeken
 • Specificaties op het gebied van hart- en vaatziekten, longen, spijsvertering, urogenitaal en hormonaal vlak
 • Onderzoek: biomechanisch, respiratoir/circulatoir, metabool, biodynamisch, neurologisch, biopsychosociaal
 • Osteopathische diagnose; osteopathische conclusie, verachting mbt herstel, indicatie voor osteopathie
 • Consultatie patiënt; journaal en behandelingen
 • Documentatie indien van toepassing: verslag verwijzer, verslag naar doorverwijzing, verslag aan derden op verzoek van de patiënt, verslag laboratoriumonderzoek, -röntgenonderzoek, ander onderzoek
 • Eventuele klacht die de patiënt tegen osteopaat heeft ingediend

 

Wil je meer vrijheid in je lichaam ervaren?

Google-Beoordeling
4.9
Gebaseerd op 8 recensies
×
js_loader